Confession


Velkommen til koret Confession.

Confession er ungdomskoret til bl.a. Sola menighet. Koret øver i Sørnes kirke, ungdom fra hele Sola kommune er med.

Confession er for flere enn bare dem som liker å synge. Koret er også plassen for deg som liker å spille i band eller har lyst til å jobbe med det tekniske opplegget.

Konfirmantene er ekstra velkomne i løpet av konfirmantåret å  følge programmet til Confession, og deltar på øvelser og konserter. I denne gruppen ønsker de som driver koret at konfirmantene møter opp ukentlig. Grunnen til dette er at en ønsker å skape et godt kormiljø og ha nok tid til å lære sangene sammen. Det betyr ikke at du ikke kan reise bort en helg iblant på hytta eller til for eks. utlandet.

Har du lyst å bli med i Confession så melder du deg på, selv om du ikke får vært med på hver øvelse

Det er øvelse og andakt hver fredag fra 18.30-21.30 i Sørnes kirke, men kvelden slutter veldig sjelden der, for etter korøvelsen samles de ungdommene som vil, til klubb-/hengekveld. Da kan klokka fort bli både 23 og midnatt!

Tilbake