Årsmøte 2021


Velkommen til årsmøte i Sola menighet 06.06.21! Du kan nå lese årsmeldingen og regnskapet.

 

Velkommen til årsmøte 2020 i Sola kirke 06. juni 2021 etter gudstjenesten blir det menighetsmøte/årsmøte 2020 i Sola kirke.

Sakliste:
Sak 1     Valg av referent og underskrive protokoll
Sak 2     Årsmelding
Sak 3     Årsregnskap
Sak 4     Muligheter i den nye kirken
Sak 5     Ny gudstjenesteordning.
Informasjon om aktuelle saker
 
Saksdokumenter
Les årsmeldingen ved å trykke her
Les regnskapet ved å trykke her
Les sak 5 - om gudstjenesteordning: vedlegg 1 & vedlegg 2
 

Velkommen til årsmøte! 

 

Tilbake