22. Juli markering


Velkommen til dialogsamtale 21.juli og minnegudstjeneste 22.juli!

 

Velkommen til dialogsamtale 21.juli og minnegudstjeneste 22.juli

For mer informasjon og program for minnemarkeringen trykk her: Plakat 

Tilbake