Sola pensjonistkor - Andante


Pensjonistkoret Andante 

Pensjonistkoret Andante øver annenhver torsdag (partallsuker) kl 10.30

Vi ønsker at flere blir med, så har du lyst: Kom! 
Har du spørsmål ta kontakt med Geir Munthe - Kaas: geir.munthe.kaas@solamenighet.no

Tilbake