En oversikt over hele konfirmasjons-opplegget


 

Oppdatert: 29.05.20


Konfirmasjon er en del av Sola menighets trosopplæringsplan, Stein-bra. Trosopplæringen vår har som mål å skape møtepunkt mellom den enkelte og Gud.

Trosopplæringen i Sola menighet følger opp alle døpte i alderen 0-18 år, og er delt opp i fem faser.
Konfirmasjon er en fase for seg selv, og denne fasen har vi kalt for Stein-sprøe.
Som 14-åringer har vi nemlig begynt å løsrive oss fra våre foresatte, og selvbildet, verdensbildet og gudsbildet utvikles voldsomt.
Akkurat i denne fasen er kirkens konfirmasjon lagt. Konfirmasjonen legger opp til at vi skal lære og oppleve hva som er Guds virkelighet, og hvor vi er i den.
Dette blir et once in a lifetime-år! Tenk på dette når du melder deg på: Vil du la konfirmasjonsopplegget være viktigere enn andre aktiviteter dette helt spesielle året?
 
OVERSIKT OVER KONFIRMASJONSTIDEN
KONF.OPPLEGGET I KORTE TREKK
Alle konfirmantene:
- er med i ei interessegruppe (Filmgruppe, Ljosheim Ungdomsgruppe, koret Confession eller KRIK)
- delta på konfirmasjonsundervisningen.
- deltar ved fem valgfrie gudstjenester eller ungdomsmøter på Ljosheim pluss en gudstjeneste du er medhjelper på.
- kveldssamling i kirken om død, sorg og det kristne håpet.
- deltar ved Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (er bøssebærere sammen med foreldre).
 
 
Interessegrupper
Konfirmantene får være med på noe av det arbeidet som menighetens ungdommer driver  på Confession, KRIK eller LUG, eller oppdage mer av hva slags verdier kirken er opptatt av (Filmgruppe). 
 
GUDSTJENESTER
Alle konfirmanter skal i løpet av konfirmantåret delta på fem valgfrie gudstjenester og/eller ungdomsmøter på LUG (Disse valgfrie gudstjenestene er i tillegg til presentasjons- og konfirmasjonsgudstjenesten). Dette er for å lære hvordan menighetens hovedsamling og ungdomsmøtene er.

Konfirmantene deles opp i 8 gudstjenestegrupper.Hver gruppe skal  være medhjelpere i gudstjenesten èn gang i løpet av konfirmantåret, altså være med og assistere liturgen (Presten). Dette kan dreie seg om å lese bibeltekster, forbønner, samle inn penger og være med i søndagsskolen. 
 
KONFIRMANTLEDERNE
Enten vi er på tur eller har samlinger hjemme på Sola, vil vi stille med både voksen- og ungdomsledere i konfirmantarbeidet.

Tilbake