Samtaleopplegg


Til enkelte gudstjenester lages det enkle samtaleopplegg.
Oppleggene er først og fremst tilpasset bruk i smågrupper.
To opplegg våren 2022 handler om håp. Hverdagshåp og fremtidshåp.

 

Tilbake