Velkommen som konfirmant i Sola menighet 22/23


Informasjon om konfirmantåret 2022/23!

 
Alle ungdommer er velkomne som konfirmanter i Sola kirken! 
 
Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant.
 
I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Som konfirmant får du mange nye opplevelser og du får lære mer om Gud og deg selv.
Menigheten gjør sitt aller beste for at du skal få en god konfirmasjonstid!
 
Konfirmanter i Sola menighet skal blant annet bli med på:
- Undervisning etter skoltid
- Konfirmantleir
- Temasamlinger
- Fasteaksjon 
- Konfirmantfest!
 
Påmelding til konfirmasjonsgudstjeneste og konfirmant i Sola menighet kommer i løpet av juni!

Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Sola kirke våren 2022/23 er:
Lørdag 29. april kl.11:00 og 13:00
Søndag 30. april kl:11:00
Lørdag 6. mai kl.11:00 og 13:00
 
Påmelding til konfirmasjonsgudstjeneste og konfirmant i Sola menighet kommer i løpet av juni!

Tilbake